صفحه اصلي     تذکر      بيوگرافي    فيلم سه بعدي      عکس سه بعدي     عينک سه بعدي      توليدات      همکاري    قانون کپي رايت  تماس با ما
________________________________________________________________________________________

اين وب سايت متعلق به فيلمبردار و عکاس سه بعدي و فعال استريوسکپي در ايران مي باشد

فيلم برداري
مركز ملي سه بعدي در ايران

بخش مهم مرحله توليد  توليد فيلم 3 بعدي به فيلم برداري اختصاص دارد که در اين مرحله با وسايل و ابزار فيلم سازي که اهميت دارند مانند دوربين و متعلقات ان مانند نورافکن ها و ساير وسايل مورد نياز استفاده مي شود .که قبل از شروع اين مرحله بايد صحنه کاملا اماده باشد و هنرمندان براي ايفاي نقش حاضر و اماده باشند علاوه بر فيلمبرداري ،نورپردازي ،کارگرداني ،صدابرداري ، بازيگري و برخي جلوه هاي ويژه هم زمان انجام مي شود

در دوران ابتدايي تاريخ سينما دوربين يک وسيله براي ديدن تصاوير واقعي بر روي پرده بود که با دوربين مي شد هر چيزي که با چشم ديده مي شود ضبط کرد و بعد روي پرده نمايش داد و ان را مشاهده کرد به صورتي که انگار اين تصاوير از پرده جان گرفته اند که در ان دوران دوربين را با يک فاصله مشخص از سوژه به صورت ساکن يا چرخشي نصب مي کردند و تصاوير را ثبت و ضبط مي کردند که براي تماشاگران ان زمان همين کافي بود . اما امروز به اين صورت نيست . با به کار بردن تکنيک هاي فيلم برداري نو ، حرکت دوربين ها ،و نظمي که به وسيله عدسي دوربين و انواع گوناگون نورپردازي و فيلتر اعمال مي شود صحنه ها ديگر ان چيزي که در جلوي دريچه دوربين قرار دارند نيستند که به ان هنر تکنولوژيک مي گوييم

تاريخ فيلبرداري دو بعدي با فيلم هاي سياه و سفيد اغاز شد با اينکه تنها دو رنگ وجود داشت اما از طرف فيلمبرداران تکنيک هايي صورت گرفت که مي توانستند رنگ خاکستري ،سايه روشن پيچيده و عمق ميدان عجيب ايجاد کنند . که اين کار حس صحنه را به خوبي منتقل مي کرد در شرايطي که محدوديت رنگ وجود داشت وقتي که رنگ به سينما وارد شد ابداعات جديدي در عرصه فيلمبرداري صورت گرفت

و اما در يک فيلم سه بعدي تماشاگران به خوبي مي توانند عمق و اندازه ها و فاصله ها را به صورت خوب و عالي احساس کنند که اين کار جدا از مرحله تدوين به شيوه هاي گوناگون فيلم برداري و پيشرفت بيشتر در ابزار فيلمبرداري مربوط مي شود

به 3 عامل مهم براي فيلمبرداري مناسب اشاره مي کنم

کادر و گروه فيلمبرداري

نورپردازي

ابزار و و سايل فيلمبرداري

استفاده از مطالب اين وب سايت در سايت هاي خبري و نشریات با ذکر منبع بلامانع است

شماره تماس 09353727680

اميد اسدي فعال استريوسکپي در ايران


.

راديو جوان

برنامه اپارات راديو جوان

اپارات در راديوجوان

کافه راديو 2  کافه راديو 1

برنامه سينمايي


بخش مهم مرحله توليد فيلم 3 بعدي به فيلم برداري اختصاص دارد که در اين مرحله با ابزار و وسايل فيلم سازي که اهميت دارند مانند دوربين و متعلقات ان مانند نورافکن ها و ساير وسايل مورد نياز استفاده مي شود .که قبل از شروع اين مرحله بايد صحنه کاملا اماده باشد و هنرمندان براي ايفاي نقش حاضر و اماده باشند علاوه بر فيلمبرداري ،نورپردازي ،کارگرداني ،صدابرداري ، بازيگري و برخي جلوه هاي ويژه هم زمان انجام مي شود

در دوران ابتدايي تاريخ سينما دوربين يک وسيله براي ديدن تصاوير واقعي بر روي پرده بود که با دوربين مي شد هر چيزي که با چشم ديده مي شود ضبط کرد و بعد روي پرده نمايش داد و ان را مشاهده کرد به صورتي که انگار اين تصاوير از پرده جان گرفته اند که در ان دوران دوربين را با يک فاصله مشخص از سوژه به صورت ساکن يا چرخشي نصب مي کردند و تصاوير را ثبت و ضبط مي کردند که براي تماشاگران ان زمان همين کافي بود . اما امروز به اين صورت نيست . با به کار بردن تکنيک هاي نو ، حرکت دوربين ها ،و نظمي که به وسيله عدسي دوربين و انواع گوناگون نورپردازي و فيلتر اعمال مي شود صحنه ها ديگر ان چيزي که در جلوي دريچه دوربين قرار دارند نيستند که به ان هنر تکنولوژيک مي گوييم

تاريخ فيلبرداري دو بعدي با فيلم هاي سياه و سفيد اغاز شد با اينکه تنها دو رنگ وجود داشت اما از طرف فيلمبرداران تکنيک هايي صورت گرفت که مي توانستند رنگ خاکستري ،سايه روشن پيچيده و عمق ميدان عجيب ايجاد کنند . که اين کار حس صحنه را به خوبي منتقل مي کرد در شرايطي که محدوديت رنگ وجود داشت وقتي که رنگ به سينما وارد شد ابداعات جديدي در عرصه فيلمبرداري صورت گرفت

و اما در يک فيلم سه بعدي تماشاگران به خوبي مي توانند عمق و اندازه ها و فاصله ها را به صورت خوب و عالي احساس کنند که اين کار جدا از مرحله تدوين به شيوه هاي گوناگون فيلم برداري و پيشرفت بيشتر در ابزار فيلمبرداري مربوط مي شود

به 3 عامل مهم براي فيلمبرداري مناسب اشاره مي کنم

کادر و گروه فيلمبرداري

نورپردازي

ابزار و و سايل فيلمبرداري

استفاده از مطالب اين وب سايت در سايت هاي خبري و نشریات با ذکر منبع بلامانع استشماره تماس 09353727680

اميد اسدي فعال استريوسکپي در ايران


وب سايت سه بعدي در ايران